ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่สำคัญ

ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่สำคัญ

ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่สำคัญ

Blog Article

ส่วนประกอบของอะไหล่รถยนต์


รถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ นอกจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานในการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยแล้ว ยังทำให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงานในเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเช่นกัน เนื่องด้วยยานยนต์ ส่วนประกอบของรถยนต์ หรือชิ้นส่วนรถยนต์นั้นทำหน้าที่แตกต่างกัน และยังเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างรถยนต์นั่นเอง โดยชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีได้แก่

ระบบส่งกำลัง หรือส่งพลังทำให้เกิดการขับเคลื่อน เคลื่อนตัว โดยชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ชุดเกียร์ เพลา ล้อ เป็นต้น

ช่วงล่างรถยนต์ ทำหน้าที่ในการควบคุมรองรับน้ำหนักรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์เกิดความสมดุล ในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างรถยนต์ได้แก่ โช้คอัพรถยนต์ ลูกปืนประเภทต่างๆ แรงดันน้ำมัน เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ทำหน้าที่ในการควบคุมพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าของรถยนต์ ช่วยในการสตาร์ทรถยนต์ ควบคุมการทำงานของระบบจ่ายไฟและแบตเตอรี่รถยนต์ โดยชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ด้านระบบไฟฟ้าที่สำคัญได้แก่ แบตเตอรี่เครื่องยนต์ เซนเซอร์รถยนต์ จอแสดงผลรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

 

---------------------------------------------------------------------เว็บ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรม ที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบที่ทำธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ยานยนต์ ไว้ที่ https://autopart.brandexdirectory.com

Report this page